ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει εξοπλισμό συστημάτων μετάδοσης κίνησης, αξιόπιστων ευρωπαϊκών και αμερικάνικων κατασκευαστικών οίκων, των εξής κατηγοριών:

1.  ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 • Ασύγχρονοι / Inverter motors
 • Κινητήρες φρένου
 • Κινητήρες συνεχούς ρεύματος (DC)
 • Ηλεκτρομειωτήρες
 • Ηλεκτρομειωτήρες για δεξαμενές γάλακτος με σύστημα ξεπλύματος
 • Ηλεκτρομειωτήρες συνεχούς ρεύματος (DC)
 • Κινητήρες για επαγγελματικές ψησταριές
 • Τυμπανοκινητήρες

2.  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (INVERTERS)

 • AC drives (Inverters)
 • DC drives

3.  ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

 • Γωνιακοί
 • Γωνιακοί σερβομειωτήρες
 • Παράλληλοι μειωτήρες κοίλου άξονα εξόδου
 • Ευθύγραμμοι μειωτήρες
 • Αυξομειωτήρες
 • Ελικοειδείς μειωτήρες

4.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 • Ελαστικοί σύνδεσμοι και άξονες
 • Ελατηριωτοί σύνδεσμοι
 • Γραναζωτοί σύνδεσμοι
 • Σύνδεσμοι με πείρους
 • Σύνδεσμοι υψηλής απόδοσης Torsiflex
 • Σύνδεσμοι τύπου μαργαρίτας
 • Σύνδεσμοι Sitex
 • Σύνδεσμοι σέρβο
 • Περιοριστές ροπής

5.  ΑΝΤΛΙΕΣ

 • Φυγοκεντρικές αντλίες
 • Φυγοκεντρικές αντλίες για δεξαμενές γάλακτος
 • Αντλίες φιλτραρίσματος πισινών
 • Αντλίες spa

6.  ΔΟΝΗΤΕΣ

7.  ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΞΟΝΑ