Σύνδεσμοι & Άξονες Μετάδοσης Κίνησης

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα συνδέσμων και αξόνων μετάδοσης κίνησης και συγκεκριμένα:

  • Ελαστικούς συνδέσμους και άξονες της εταιρείας CENTA
  • Ελατηριωτούς συνδέσμους
  • Γραναζωτούς συνδέσμους
  • Συνδέσμους με πείρους
  • Συνδέσμους υψηλής απόδοσης Torsiflex
  • Συνδέσμους τύπου μαργαρίτας
  • Συνδέσμους τύπου Sitex
  • Συνδέσμους servo

Επιπλέον διαθέτει και διάφορους τύπους περιοριστών ροπής.