Κινητήρες

Κινητήρες

Η εταιρεία μας διαθέτει κινητήρες αξιόπιστων Ευρωπαϊκών οίκων και συγκεκριμένα:

  • Ασύγχρονους κινητήρες / Inverter motors
  • Κινητήρες φρένου 
  • Κινητήρες συνεχούς ρεύματος (DC)
  • Ηλεκτρομειωτήρες
  • Ηλεκτρομειωτήρες για δεξαμενές γάλακτος με σύστημα ξεπλύματος
  • Ηλεκτρομειωτήρες συνεχούς ρεύματος (DC)
  • Κινητήρες για επαγγελματικές ψησταριές
  • Τυμπανοκινητήρες