ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ

Οι ελαστικοί σύνδεσμοι και άξονες μετάδοσης κίνησης της εταιρείας CENTA είναι χαμηλού κόστους, αξιόπιστοι και τεχνικά προηγμένοι. Είτε έχετε να υπολογίσετε απλές εφαρμογές είτε σύνθετα συστήματα, υπάρχει μία ευρύτατη γκάμα ελαστικών συνδέσμων, αξόνων μετάδοσης κίνησης, και συνοδευτικών προϊόντων, με πολλές παραλλαγές, που προσφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς συμβιβασμούς.

Στη σελίδα της κάθε κατηγορίας προϊόντων μπορείτε να βρείτε περιγραφή των προϊόντων, τεχνικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές. Επιπλέον μπορείτε να «κατεβάσετε» για το κάθε προϊόν κατάλογο (σε μορφή pdf) με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για τις εφαρμογές σας και να προσφέρουμε λύσεις που είναι τόσο μοναδικές όσο και οι ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας, και θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε, σε συνεργασία με τους μηχανικούς του κατασκευαστή, με εκτενή ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία και αναλυτικούς υπολογισμούς στρεπτικής ταλάντωσης, για το πιο κατάλληλο για την περίπτωσή σας σύνδεσμο ή άξονα μετάδοσης κίνησης.