ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

Διαθέτουμε ελικοειδείς μειωτήρες, παράλληλους και γωνιακούς.

Παράλληλοι: Για κινητήρες από 0,12 kW έως 37.0 kW.

Γωνιακοί: Για κινητήρες από 0,12 kW έως 90.0 kW.