ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει φυγοκεντρικές αντλίες της Γαλλικής εταιρείας SIREM, ειδικά κατασκευασμένες για δεξαμενές γάλακτος.

Οι γαλακτοπαραγωγοί μέχρι την περισυλλογή του γάλακτος (συνήθως κάθε 2 -3 ημέρες), το αποθηκεύουν σε ανοικτές ή κλειστές ψυχόμενες δεξαμενές διαφόρων μεγεθών. Μετά την περισυλλογή, οι δεξαμενές καθαρίζονται επιμελώς ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη βακτηριδίων.

Οι περισσότερες δεξαμενές διαθέτουν αυτόματο σύστημα καθαρισμού, το οποίο χρησιμοποιεί ζεστό και κρύο νερό συνδυασμένο με μία ποικιλία παραγόντων καθαρισμού σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

Μία φυγοκεντρική αντλία εξωθεί το διάλυμα καθαρισμού στα εσωτερικά τοιχώματα της δεξαμενής, και στη συνέχεια το διάλυμα ξεπλύματος με βάση το νερό, μέσω ενός μηχανισμού ψεκασμού. Το σώμα της αντλίας πρέπει να αντέχει σε υψηλό και χαμηλό PH και επιπλέον να είναι ανθεκτικό στο νερό που περιέχει άμμο, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στα αγροκτήματα.

Ο μηχανισμός ψεκασμού μπορεί να αποτελέσει μέρος του μηχανισμού ανάδευσης. Ο ηλεκτρομειωτήρας του μηχανισμού ανάδευσης διαθέτει κοίλο άξονα μέσα από τον οποίο ρέει το διάλυμα καθαρισμού. Ο μηχανισμός ανάδευσης συνδέεται στεγανά με το σύστημα καθαρισμού.