ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΦΡΕΝΟΥ

Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες φρένου, έγκλειστοι, που ψύχονται με ανεμιστήρα. Οι κινητήρες φρενάρουν σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος. Το φρενάρισμα επιτυγχάνεται πάντα μέσω μίας ταχύτατης μανδάλωσης φρένου σε περίπτωση ακούσιας διακοπής της παροχής ρεύματος.

The braking action is always obtained through a very quick and precise stop and it guarantees a safe and prompt intervention in case of an unintentional power supply failure. The braking action is obtained without shaft axial sliding and it provides equal braking torque in both directions of rotation.

The brake motors are particularly suitable for hoisting and traverse machines, tooling machinery, automatic and transfer machinery in textile, ceramic and packing fields and in all those situation where precision and quickness in braking are required.

The brake motors are designed and assembled as real brake motors. The perfect engineering and assembling combined with a strong and safe brake, make these motors very reliable. As standard, on the IM B3 mounting (foot mounted), feet are integrated in the frame (they are not attached to the frame) making the motor very sturdy. This feature is very important on those brake motor applications where the stress during start/stop is very high.

The brake disc lining material is asbestos free with high friction coefficient and very long lasting.

The motors are provided with IP 54 enclosure rating and insulation class F. On request they can be provided with IP 55 or IP 56 enclosure ratings and with class H insulation.

All motors are designed for inverter duty. On request, it is possible to supply the motor with the encoder fitted on the second shaft end or to have the second shaft end ready to fit an encoder.

Brake motors series are: BA and BM.

BA series consists of three phase, asynchronous brake motors totally enclosed fan cooled. The BA series range starts from 71 up to 225 frame size. As standard, the brake power supply is AC 3-phase. On request DC brake can be provided with a rectifier integrated in the terminal box. The rectifier is provided with an over-voltage and radio frequency emission protection device. All BA series motors are provided with manual brake release. The BA series cooling fan is fitted between the motor and the braking assembly. The brake moving element and the brake coil have a laminated magnetic nucleus to reduce losses and to allow very fast braking. BA series main features are a very quick braking action, both in unlocked and high torque braking, a constant braking time and a very high number of start/stop cycles also under severe applications.

BM series consists of three phase, asynchronous brake motors totally enclosed fan cooled. The BM series range starts from 56 up to 160 frame size. As standard the brake power supply is DC with a rectifier integrated in the terminal box. The rectifier is provided with an over-voltage and radio frequency emission protection device. The cooling fan is fitted at non-drive shaft end. BM series main features are low braking noise, gradual acceleration during the motor start and stop and the reduced overall dimensions.

The BA and BM series are also available in the following main versions:

  • PV (BAPV, BMPV): with flywheel that allows progressive start and stop, particularly suitable for traverse application.
  • F (BAF): with double brake disc and extremely high brake torque.
  • AV-SV: with forced cooling (BMAV with axial forced cooling, BASV with double radial forced cooling).

Εφαρμογή

Any application requiring quick start and stop; machine tools, conveyors, palletizers, packaging machinery, textile machinery, speed reducers, cranes, ceramic and tile machinery, wood machinery, indexing table, automatic door.