ΤΥΜΠΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει τυμπανοκινητήρες διαφόρων διαμέτρων για τις εξής εφαρμογές:

  • Ταμεία supermarket
  • Κυλιόμενες διαφημιστικές πινακίδες
  • Βιομηχανικές εφαρμογές

Επιπλέον των συνήθων διαμέτρων Φ72 και Φ80 που παρουσιάζονται παρακάτω, η εταιρεία μας προμηθεύει κατόπιν παραγγελίας τυμπανοκινητήρες στις εξής διαστάσεις: Φ50, Φ70, Φ82, Φ84, Φ89, Φ111, Φ113, Φ114, Φ135, Φ138 και Φ165. Ορισμένοι από αυτούς διατίθενται και ενισχυμένοι.

Ταμεία supermarket

Στα supermarket τα ταμεία σχεδιάζονται προσεκτικά έτσι ώστε μεγιστοποιείται η άνεση του ταμία και η ευκολία και εργονομία των εργασιών του.

Το σύστημα του ιμάντα κινείται από έναν τυμπανοκινητήρα, όπου το σύστημα μετάδοσης κίνησης μαζί με έναν πλανητικό μειωτήρα βρίσκονται εντός του τυμπάνου (σωλήνα του τυμπανοκινητήρα). Έτσι εξοικονομείται χώρος σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, π.χ. ηλεκτρομειωτήρες, προσφέροντας στον κατασκευαστή του ταμείου πολλαπλές δυνατότητες σχεδιασμού.

Επιπλέον απαραίτητα χαρακτηριστικά των τυμπανοκινητήρων που χρησιμοποιούνται στα ταμεία είναι η μικρή απαγωγή θερμότητας (επιπτώσεις στα νωπά ή παγωμένα τρόφιμα) και η χαμηλή εκπομπή θορύβου (συνθήκες εργασίας του ταμία).

Οι τυμπανοκινητήρες είναι ερμητικά σφραγισμένοι και εξασφαλίζουν λειτουργία χωρίς απαιτήσεις συντήρησης.

Κυλιόμενες διαφημιστικές πινακίδες

Οι εξοπλισμοί των πεζοδρομίων, και συνήθως των στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, συχνά περιλαμβάνουν κυλιόμενες διαφημιστικές πινακίδες. Παρ΄ ότι ο συνολικός αριθμός των διαφημιστικών πινακίδων που επιτρέπεται σε πόλεις και κωμοπόλεις τείνει να είναι όλο και πιο περιορισμένος, οι κυλιόμενες πινακίδες προσφέρουν ιδανικό συμβιβασμό μεταξύ οικονομικών περιορισμών και περιβαλλοντικής συνείδησης, προσφέροντας σε έναν ενιαίο χώρο πολλαπλές διαφημιστικές πινακίδες.

Ο εξοπλισμός των οδών απαιτεί έναν ελκυστικό σχεδιασμό, συχνά προσαρμοσμένο στην κάθε πόλη, ο οποίος να δένει αρμονικά με το περιβάλλον.

Η εναλλαγή πολλών αφισών σε μια ενιαία πινακίδα, όπου η λεπτή διάσταση αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, γίνεται δυνατή μέσω της χρήσης τυμπανοκινητήρων. Η λειτουργία μέρα – νύχτα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, απαιτεί οι τυμπανοκινητήρες να διαθέτουν εξαιρετική αξιοπιστία, ώστε να εκτελούν περίπου 4 εκατομμύρια κύκλους εκκίνησης / διακοπής ανά έτος κατά τη διάρκεια πολλών ετών.

Οι μηχανικοί κύλινδροι συνδυάζονται συχνά με προσαρμοσμένες ηλεκτρονικές μονάδες ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή και ακριβής περιστροφική κίνηση.

Βιομηχανία

Η κύρια εφαρμογή των τυμπανοκινητήρων στη βιομηχανία είναι οι μεταφορικές ταινίες.