ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει ασύγχρονους ηλεκτρομειωτήρες της Γαλλικής εταιρείας SIREM, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι ειδικά για δεξαμενές γάλακτος. Δύο από τους διατιθέμενους τύπους, και συγκεκριμένα οι τύποι N και P, μπορούν να διατεθούν και με σύστημα ξεπλύματος.

Οι γαλακτοπαραγωγοί αποθηκεύουν και ψύχουν μεγάλες ποσότητες γάλακτος σε ανοικτές ή κλειστές ψυχόμενες δεξαμενές διαφόρων μεγεθών.

Η ομοιογενής ψύξη απαιτεί τη χρήση ενός ή περισσοτέρων μηχανοκίνητων αναδευτήρων οι οποίοι λειτουργούν σε χαμηλή ταχύτητα περιστροφής ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα του γάλακτος. Μετά την ψύξη, το γάλα διατηρείται σε χαμηλή θερμοκρασία (4 °C).

Η επιλογή των ηλεκτρομειωτήρων εξαρτάται από τον όγκο του γάλακτος που αναδεύεται, το σχήμα της δεξαμενής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λεπίδων ανάδευσης.

Αντοχή, υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής είναι ιδιότητες που απαιτούνται από τους ηλεκτρομειωτήρες, καθώς οποιαδήποτε αστοχία του αναδευτήρα μπορεί να οδηγήσει στην αχρήστευση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος.

Οι ηλεκτρομειωτήρες της SIREM για χρήση σε δεξαμενές γάλακτος είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 73/23/CE και EN 60034-1.