ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)

Η εταιρεία μας διαθέτει κινητήρες DC με μόνιμους μαγνήτες ή έκτυπους πόλους, πλεονεκτήματα των οποίων είναι η σταθερή ταχύτητα, σταθερή ροπή σε όλο το φάσμα της ταχύτητας και υψηλά ρεύματα εκκίνησης.

Σε περίπτωση συνδυασμού με κάρτες τροφοδοσίας ελέγχου ροπής KB, ταχογεννήτριες μπορούν να αντικαταστήσουν με οικονομικό τρόπο εφαρμογές όπου απαιτείται σερβοκινητήρας.